Zajednički, sa poslovnim partnerom Institut za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad, izrađeni Planovi upravljanja otpadom

EURO GREEN ima dugu i uspešnu saradnju sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad. Saradnja se ogleda u kontinuiranoj izradi raznih projekata u skladu sa potrebama klijenata i zakonskim odredbama u smislu pravnih lica koja te projekte mogu da izrade.

U okviru svoje dugogodišnje saradnje sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad, EURO GREEN je izradio niz projekata različite namene za veliki broj privrednih subjekata, a koji se odnose na zaštitu životne sredine. U periodu od septembra 2020. godine do jula 2021. godine izrađeni su Planovi upravljanja otpadom za firmu Tatravagonka Bratstvo d.o.o Subotica.

Upravljanje otpadom obuhvata sve one aktivnosti i radnje od nastanka otpada do njegovog konačnog odlaganja, što uključuje: sakupljanje, transport, tretman i odlaganje otpada. Upravljanje otpadom takođe obuhvata pravni i regulatorni okvir, koji definiše način na upravljanja otpadom. Cilj upravljanja otpadom je da se privredna delatnost vrši tako da se obezbedi najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine, i to putem kontrole i mere smanjenja zagađenja: voda, vazduha i zemljišta, opasnosti po biljni i životinjski svet, opasnosti od nastajanja udesa, eksplozija ili požara, negativnih uticaja na predele i prirodna dobra posebnih vrednosti i nivoa buke i neprijatnih mirisa. Plan upravljanja otpadom se izrađuje u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti