Zajednička izrada Procene rizika od katastrofa za više klijenta sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering

EURO Green je za veći broj klijenata, a u saradnji sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering Novi Sad, izradio Procenu rizika od katastrofa. Ove Procene su rađene u periodu od septembra 2019. godine do oktobra 2020. godine za: NISKOGRADNJA Užice, GASTEH Inđija, SMB Gradnja i SMB Mehanizacija i transport Subotica, RAVAGO CHEMICALS Feketić, AIK Bačka Topola i Podzemno skladište gasa Banatski Dvor. Procena rizika od katastrofe je obavezan dokument za privredne subjekte, čije je poslovanje odnosno vrsta delatnosti, organizacione jedinice i kapaciteti od posebnog značaja za privredu.

Izrađenim Procenama rizika od katastrofa su se identifikovale vrste katastrofa, poreklo rizika i faktori koji mogu dovesti do nastupanja katastrofa, kao i posledice koje se mogu javiti u tom slučaju, a odnose se na život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturna, materijalna i druga dobra i vršenje ostalih privrednih i javnih delatnosti.

Procena rizika od katastrofa, koja se radi u okviru zakonom propisanih mera za prevenciju udesa, definiše sve one mere i postupke na nivou postrojenja, kompleksa i šire zajednice, koje imaju za cilj sprečavanje nastanka udesa, smanjivanje verovatnoće nastanka udesa i minimiziranje njegovih posledica.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti