Za PSG Banatski Dvor d.o.o. Novi Sad izrađen Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju za procenu uticaja na životnu sredinu za projekat proširenja Podzemnog skladišta gasa

PSG Banatski Dvor d.o.o. Novi Sad (podzemno skladište gasa) je osnovano 2010. godine sa osnovnom delatnošću skladištenja. Firma je u vlasništvu GAZPROM EKSPORT d.o.o. Ruska Federacija i JP SRBIJAGAS Novi Sad. PSG Banatski Dvor je sastavni deo podzemnog skladišta gasa. U skladu sa vrstom delatnosti kompanije, neophodno je usklađivati poslovanje sa svim zakonima koji se odnose na zaštitu životne sredine. U tom smislu se vrši procena uticaja samog skladištenja gasa, kao osnovne delatnosti, kao i njegova procena uticaja na životnu sredinu.

EURO GREEN pruža uslugu izrade zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja, kao i izradu studija o proceni uticaja na zaštitu životne sredine. Postupak procene uticaja vodi se prema Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu. Za potrebe poslovanja kompanije PSG Banatski Dvor d.o.o. Novi Sad izrađen je Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju za procenu uticaja na životnu sredinu proširenja Podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti