Za firmu Đaković d.o.o. Novi Sad izrađeni planovi upravljanja otpadom za Kompleks za skladištenje i tretman neopasnog otpada

Đaković d.o.o. Novi Sad se bavi poslovima reciklaže i pružanja usluga u tretmanu i reciklaži otpada. Firma Đaković je jedan od lidera u industriji koji posluje preko 33 godine, sa fokusom na zaštiti životne sredine, društvenoj odgovornosti i humanitarnom radu. Firma je posvećena pružanju visokokvalitetnih usluga tretmana otpada. Kroz inovativne tehnologije i stručno znanje, transformišu otpad u nove sirovine, čime smanjuju potrošnju resursa i negativne ekološke efekte. Pored reciklaže otpada, neophodno je sve vreme njegovog tretman na adekvatan i zakonom propisan način upravljati otpadom. Upravljanje otpadom je delatnost od opšteg interesa, koja se vrši tako da se obezbedi najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine, i to putem kontrole i mere smanjenja zagađenja.

EURO GREEN pruža, između brojnih ostalih iz oblasti zaštite životne sredine, pruža i uslugu upravljanja otpadom. U vršenju ove usluge se oslanja na Zakon o upravljanju otpadom i na osnovu njega izrađuje Plan upravljanja otpadom u preduzeću, odnosno dokumentaciju za operatere postrojenja za upravljanje otpadom. Za klijenta Đaković d.o.o. Novi Sad izrađeni su Planovi upravljanja otpadom za Kompleks za skladištenje i tretman neopasnog otpada u Novom Sadu, operatera Đaković d.o.o. Novi Sad.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti