Za EKOSPEKTRUM d.o.o. Sremska Mitrovica izrađeni planovi upravljanja otpadom

EKOSPEKTRUM PREDUZEĆE ZA RECIKLAŽU, SAKUPLJANJE, PRIMARNU PRERADU INDUSTRIJSKIH OTPADAKA I TRGOVINU d.o.o. Sremska Mitrovica je osnovano 2002. godine. Delatnost preduzeća je ponovna upotreba razvrstanih materijala. Preduzeće se bavi poslovima reciklaže, sakupljanje, primarnom preradom industrijskih otpadaka i trgovinom. Poslovna delatnost EKOSPEKTRUM-a je takva da centralno mesto zauzima pitanje otpada. Tokom rada, kompanija je u sve svoje aktivnosti uključila i poslove upravljanja otpadom, kako bi ispunila zakonski zahtev zaštite životne sredine. Upravljanje otpadom je delatnost od opšteg interesa, koja se vrši tako da se obezbedi najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine.

EURO GREEN je za klijenta EKOSPEKTRUM iz Sremske Mitrovice izradio Planove upravljanja otpadom za postrojenje za skladištenje neopasnog otpada, operatera EKOSPEKTRUM. Operater je dobio dozvolu za upravljanje otpadom.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti