Vojput a.d. – asfaltne baze

EURO GREEN, Projekat Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat asfaltne baze VOJPUT AD

Vojput a.d. Subotica je kompanija koja se od svog osnivanja bavi izgradnjom i održavanjem puteva, izgradnjom brana, akumulacionih jezera, ribnjaka, donjeg stroja železničkih pruga i sl. Kako bi se ispunili najstroži kriterijumi građevinske struke i ekološke norme, kvalitet proizvedenog asfalta na svim postrojenjima je neophodno redovno kontrolisati. Tokom samog procesa izgradnje puteva i korišćenja asfaltne baze, kompanija je u obavezi da poštuje zakonske norme vezane za zaštitu životne sredine u smislu zagađenja vazduha, upravljanja otpadom kako tokom izvođenja građevinskih radova, tako i tokom transporta svih sirovina i načina korišćenja prateće mehanizacije.

EURO GREEN je, u skladu sa uslugama koje pruža i potrebama kompanije Vojput a.d. pružio svoju uslugu iz oblasti Procena uticaja na životnu sredinu, izrađujući Studiju o proceni uticaja sa obaveznim merama zaštite životne sredine i programom praćenja uticaja proizvodnje asfalta na životnu sredinu.

Izrađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat asfaltne baze u Žablju, februar 2016. Studija je u postupku pribavljanja saglasnosti.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti