Vinex Etil d.o.o. – izrađena dokumentacija za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom

VINEX ETIL d.o.o. Lukićevo, Zrenjanin je otpočelo sa radom 1999. godine kao preduzeće za proizvodnju i distribuciju vina i drugih alkoholnih pića. VINEX ETIL je 2007. godine sagradilo i pustilo rad pogon za proizvodnju etil-alkohola u Kostojevićima, a dalje širenje poslovanja je podrazumevalo spajanje proizvodnje etil-alkohola sa uzgojem stoke, kako bi se iskoristio treber u delu ishrane stoke (mlečnih krava). Prebacivanje destilerije i farme se vrši 2012. godine u nove objekte u Lukićevu, kod Zrenjanina. Osim destilerije, danas VINEX ETIL ima modernu farmu muznih krava sa pratećom infrastrukturom (automatsko izmuzište, trenč silosi, skladišta stočne hrane). Za potrebe ishrane goveda VINEX ETIL obrađuje oko 200 hektara zemljišta. Ova kompanija posluje u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, budući da njena dva segmenta poslovanja (destilerija i farma krava) to zahtevaju.

EURO GREEN je firmi VINEX ETIL d.o.o. Lukićevo, Zrenjanin izradio za biogasno postrojenje u Lukićevu Planove upravljanja otpadom u cilju dobijanja dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada.

Izrada dokumentacije se radila kako bi se ispoštovala zakonska regulativa koja se odnosi na obezbeđenje najmanjeg rizika po ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine kod upravljanja otpadom od faze njegovog nastanka, pa sve do faze njegovog konačnog odlaganja.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti