VICTORY SOLUTIONS d.o.o. Smederevo – zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja

VICTORY SOLUTIONS d.o.o. Smederevo je firma koja je osnovana 2013. godine. Osnovna joj je delatnost nespecijalizovana trgovina na veliko. Poslovna strategija firme je takva da se posebno mesto posvećuje svim elementima rada koji su od uticaja na životnu sredinu sa ciljem da oni budu minimalno ugrožavajući.

EURO GREEN pruža uslugu izrade procene uticaja na životnu sredinu, koja obuhvata prikupljanje podataka i predviđanje štetnih uticaji određenih projekata na život i zdravlje ljudi, floru i faunu, zemljište, vodu, vazduh, klimu i pejzaž, materijalna i kulturna dobra i uzajamno delovanje ovih činilaca. Za klijenta VICTORY SOLUTIONS d.o.o. Smederevo je izrađen zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja za Adaptaciju postojećeg industrijskog objekta za proizvodnju metalne galanterije nosioca projekta VICTORY SOLUTIONS d.o.o. Smederevo.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti