U saradnji sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad izrađen niz projekata za više klijenata

U periodu od januara do novembra 2023. godine, izrađen niz projekata u saradnji sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad: GEBI d.o.o. Čantavir – Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, STANDARD GAS d.o.o. – Procena rizika od katastrofa, STANDARD GAS d.o.o. – Plan zaštite i spasavanja, AGROGLOBE d.o.o. – Politika prevencije udesa, LIDL – Planovi zaštite od udesa, PSG Banatski Dvor – Procena rizika od katastrofa.

Čitajte više