Naše usluge

Sveobuhvatne, profesionalne, stručne i efikasne

Sistem upravljanja životnom sredinom (EMS) se odnosi na upravljanje programima zaštite životne sredine neke organizacije na sveobuhvatan, sistematski, planski i dokumentovan način. To uključuje organizacionu strukturu, planiranje i resurse za razvoj te organizacije, implementaciju i održavanje politike za zaštitu životne sredine.

EURO GREEN nudi takav spektar usluga koje u potpunosti zadovoljavaju sve postavljene standarde, te zato daju mogućnost privrednim društvima da kontinuirano poboljšavaju svoje sisteme i načine za sprovođenje politike i ciljeve u smislu postizanja željenih rezultata iz oblasti zaštite životne sredine i zadatih zakonskih zahteva.

Naše usluge su usmerene praćenje neposrednog i dugoročnog uticaja proizvoda, usluga i privrednih procesa na životnu sredinu, kroz izrade planova, dozvola, studija, projekata koje omogućavaju privrednim društvima da nesmetano obavljaju svoju delatnost uz postizanje najboljih poslovnih rezultata povećanjem svoje operativne efikasnosti i značajnom redukcijom troškova.

Asortiman naših usluga obuhvata sledeće: Procena uticaja na životnu sredinu, Izveštaji o bezbednosti, Planovi za zaštitu od udesa, Upravljanje otpadom, Stacionarni izvori zagađivanja, Integrisane dozvole, SEVESO postrojenja, Savetnik za hemikalije i Lokalni registar izvora zagađivanja.

Usklađenost sa međunarodnim standardima iz oblasti sistema upravljanja životnom sredinom

Najrasprostranjeniji standard na kome se zasniva EMS je Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) 14001. On omogućava organizaciji bilo koje veličine da: identifikuje i kontroliše uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu; poboljša odnos prema životnoj sredini stalnom primenom ovog standarda; implementira sistematski pristup u skladu sa važećim zakonima, kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine i obezbedi dokaz da je postigla postavljene ciljeve nadležnim organima.

Usklađenost sa domaćim propisima iz oblasti ekologije i upravljanja životnom sredinom

Ustavnim odredbama i pojedinačnim zakonima definisane su nadležnost Republike Srbije, Autonomne Pokrajine Vojvodine i opština. Veći broj propisa u oblasti životne sredine sadrži odredbe kojima se ustanovljavaju određena ovlašćenja, prava i obaveze nadležnih subjekata. Poznajući ove činjenice, EURO GREEN pruža svoje usluge bazirane na utemeljenim zakonskim normama i sarađuje sa svim regulatornim telima iz ove oblasti u cilju informisanja i realizacije planova, dozvola, studija i projekata.

Konsalting i izrada dokumentacije vezano za upravljanje hemikalijama u skladu sa zakonskim normama

Prateći novodonete zakone u vezi EMS-a, stručni tim naše kompanije je u skladu sa propisanim zakonom i pravilnikom zakona iz 2013. godine, svim snabdevačima opasnih hemikalija obezbedio savetnika za hemikalije. Savetnik za hemikalije je obavezan da upravlјa hemikalijama i biocidnim proizvodima, u cilјu minimalizacije štetnih efekata hemikalija po zdravlјe lјudi i životnu sredinu. Savetnik pruža konsultantske usluge snabdevačima, kao i izradu sve potrebne dokumentacije za stavljanje u promet takvih hemikalija.

Kompletne usluge koje vam pružamo

Pomažu u realizaciji Vaših ciljeva

Koristeći naše usluge, uspešno i zagarantovano ostvarujete dva cilja istovremeno: ispunjavate zakonske propise i efikasno upravljate zaštitom životne sredine u okviru svoje organizacije!

Licence i uverenja koje posedujemo

U cilju pružanja kvalitetne usluge iz oblasti upravljanja zaštitom životne sredine, naš tim poseduje potrebne licence i uverenja:

  • Odgovorni projektant tehnoloških procesa (371), Inženjerska komora Srbije, decembar 2004.
  • Odgovorni projektant mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike (332), Inženjerska komora Srbije, decembar 2004.
  • Stručni ispit iz protivpožarne zaštite, MUP RS, jul 2003.
  • Uverenje o položenom ispitu za savetnika za hemikalije, Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet, maj 2012.
  • Uverenje o položenom stručnom ispitu za savetnika za hemikalije, VICTORIA CONSULTING d.o.o., mart 2018.

Kontaktirajte nas za uslugu koja vam je potrebna!

Pružićemo Vam detaljno uputstvo u vezi potrebne dokumentacije, rokova izrade za Vaš projekat i informaciju nadležnom državnom organu.