THERMOWOOL d.o.o. Šid – izrađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu

THERMOWOOL d.o.o. Šid je kompanija koja je osnovana 2018. godine, a čija je osnovna delatnost proizvodnja staklenih vlakana. Članovi osnivači firme THERMOWOOL d.o.o. Šid su: Thermowool Vertrieb GmbH iz Austrije, Alfred Eilmer iz Austrije i Viktoria Wieselthaler iz Austrije. Na parceli ukupne površine 100.062 m² gradi se poslovno-proizvodni objekat za proizvodnju staklenih vlakana (staklene vune), koja se koristi kao izolator u građevinarstvu i industriji. Pored poslovno-proizvodnog objekta, firma gradi i prateću infrastrukturu – dve proizvodne hale, skladište i upravni deo, kao i saobraćajne i manipulativne površine u okviru kompleksa. Proces proizvodnje staklene vune može značajno uticati na narušavanje životne sredine, te je kompanija THERMOWOOL d.o.o. Šid posebnu pažnju posvetila nabavci opreme za prečišćavanje gasova i otpadnih voda, kao i adekvatnog upravljanja otpadnim staklom.

EURO GREEN je firmi THERMOWOOL d.o.o. Šid za potrebe izgradnje kompleksa za proizvodnju staklene vune, prvenstveno od otpadnog stakla kao sirovine, na lokaciji kod Adaševaca, izradio Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, koja je u postupku dobijanja saglasnosti kod nadležnog organa.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti