Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za Scan Metals d.o.o. Novi Sad

Scan Metals d.o.o. Novi Sad je firma koja je osnovana 2008. godine sa sedištem u Novom Sadu. Pretežna delatnost preduzeća je sakupljanje, transport, priprema sekundarnih sirovina i dalja prodaja obrađenih sirovina livnicama.. Bavi se otkupom gvožđa, akumulatora, aluminijuma, prohroma, mesinga i bakra. Elektronski i električni otpad spadaju u kategoriju opasnog otpada. Obuhvataju: kućne aparate, IT opremu, rasvetnu opremu, elektronske igračke, medicinske uređaje, fluorescentne cevi itd. Pomenuti proizvodi sadrže živu, olovo, kadmijum, berilijum itd. Ukoliko se nepropisno bace ili odlože na komunalnu deponiju, zagađuju i uništavaju životnu sredinu i mogu dovesti do pojave oboljenja. Firma poseduje potrebne dozvole za upravljanje otpadom. U skladu sa tim je urađena i Studija o proceni uticaja na životnu sredinu.

EURO GREEN je za klijenta Scan Metals d.o.o. izradilo Procenu uticaja na životnu sredinu skladištenja i tretmana neopasnog otpada u Srbobranu, nosioca projekta SCAN METALS DOO.

Opština Srbobran izdala je Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti