Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za GEBI d.o.o. Čantavir

GEBI d.o.o. Čantavir je kompanija koja se bavi proizvodnjom stočne hrane, smeše i predsmeše za tov svinja, goveda i živine, premiksa i raznih dodataka stočnoj hrani. Firma pruža i široku paletu usluga: recepture po posebnim zahtevima kupaca, savetodavne usluge i različite vrste pomoći stručnjaka preduzeća na terenu. Dugogodišnje poslovanje, kvalitet, znanje, stručnost i tehnologija su firmi omogućili 20% učešća u ukupnoj proizvodnji i plasmanu stočne hrane na domaćem tržištu. GEBI je razvio i više sopstvenih brendova: Energofeed (ektrudirana i peletirana stočna hrana), UNI (potpune i dopunske smeše za preživare, svinje, koke nosilje i piliće), Bački zlatnik (pšenično brašno za ljudsku upotrebu) i Frendy (hrana za pse). Tokom svih godina poslovanja, kompanija je posebnu pažnju posvećivala zaštiti životne sredine, poštujući aktuelne zakonske propise i prilagođavajući im se u pogledu primene svih neophodnih mera u toku izgradnje, proširivanja proizvodnih kapaciteta (objekata) i primene tehnološkog procesa usmerenih na odlaganja otpada, zaštite vazduha, voda i zemljišta.

EURO GREEN je za potrebe firme GEBI d.o.o. Čantavir tj. njihov kompleks izradio Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za kompleks firme.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti