Studija o proceni uticaja na životnu sredinu elektrane na biogas za SM ENERGY d.o.o. u Sremskoj Mitrovici

SM ENERGY d.o.o. Sremska Mitrovica je firma koja je osnovana 2014. godine sa osnovnom delatnošću proizvodnja električne energije. Proizvodnja električne energije zahteva, prema Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu, konstantnu procenu uticaja poslovanja na životu sredinu i upravljanje faktorima rizika na ekološko okruženje. Upravljanje otpadom, prilikom vršenja ove delatnosti, je takođe jedan od bitnih elemenata poslovanja, koji omogućavaju svođenje rizika na životnu sredinu na dozvoljeni minimum.

EURO GREEN pruža usluge iz oblasti zaštite životne sredine. Za klijenta SM ENERGY d.o.o. Sremska Mitrovica izrađena je Studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu elektrane na biogas u Sremskoj Mitrovici, a u cilju dobijanja integralne dozvole za upravljanje otpadom. Operater je dobio saglasnost na Studiju od nadležnog organa.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti