Studija o proceni uticaja na životnu sredinu betonjerke za klijenta SMB-BETONJERKA d.o.o. Subotica

SMB-BETONJERKA d.o.o. Subotica je kompanija koja se bavi proizvodnjom i transportom svih vrsta svežeg betona. U sklopu kompanije nalaze se dva proizvodna pogona za spravljanje betona, ukupnog kapaciteta 70 m3/h, čime se postiže nesmetano snabdevanje više gradilišta istovremeno. U sklopu kompleksa se nalaze 3 silosa za cement, ukupnog kapaciteta 500t, kao i „zvezda“ za skladištenje rečnog agregata, ukupnog kapaciteta 5.000 m3. Fabrike betona su tehnički opremljene za spravljanje betona u zimskim uslovima. SMB-Betonjerka poseduje sopstvenu laboratoriju za kontrolu materijala i proizvedenog betona, koja posluje pod direktnim nadzorom Zavoda za ispitivanje materijala i konstrukcija, „ZMK“ d.o.o. iz Subotice. SMB-Betonjerka d.o.o. ispunjava najstrože standarde ISO 9001:2008, ISO 14001:2001 kao i OHSAS 18001:2007.

EURO GREEN nudi takav spektar usluga koje u potpunosti zadovoljavaju sve postavljene standarde, te zato daju mogućnost privrednim društvima da kontinuirano poboljšavaju svoje sisteme i načine za sprovođenje politike i ciljeve u smislu postizanja željenih rezultata iz oblasti zaštite životne sredine i zadatih zakonskih zahteva. EURO GREEN je izradio Studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu betonjerke za klijenta SMB-BETONJERKA d.o.o. Subotica. Studija je dobila saglasnost nadležnog organa.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti