Stanica za snabdevanje motornih vozila gorivom, Ljukovo – izrađena studija o proceni uticaja na životnu sredinu

Blanuša Dragan Ljukovo, vlasnik Stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom sa pratećim sadržajima, nudi uslugu snabdevanja gorivom u prodajnom objektu sa neophodnom infrastrukturom (nadstrešnica, podzemni rezervoar, prostori za istakanje i pretakanje goriva), kao i sve prateće sadržaje kao što su: prodavnice, caffe, predprostor, medicinska soba. Izgradnja Stanice za snabdevanje gorivom je na parceli površine 55.607 m2 u granicama građevinskog područja naselja Ljukovo, opština Inđija, koji je namenjen za radne površine. Rad stanice za snabdevanje vozila gorivom, ukoliko nije u skladu sa važećim zakonskim normativima u pogledu prisustva opasnih materija i njihovih količina, otpadnih voda i emisije zagađujućih materija u vazduh, može negativno uticati na životnu sredinu, konstantno je narušavajući. Za predmetni projekat u Ljukovu je od posebnog značaja zaštita životne sredine zbog blizine zaštićenog područja Nacionalni park Fruška Gora (na oko 15 km), potom Specijalnog rezervata prirode Koviljsko – Petrovaradinski rit (na oko 15 km) i blizine reke Dunav, kao najznačajnijeg akvatičnog ekosistema u Srbiji.

EURO GREEN je nosiocu projekta Stanica za snabdevanje motornih vozila gorivom sa pratećim sadržajima, Draganu Blanuši izradila Studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu. Studija o proceni uticaja projekta na životnu sredinu se radi na osnovu Zakona zaštite životne sredine i Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu. Cilj izrade ove Studije je analiza postojećeg stanja životne sredine, definisanja uticaja na životnu sredinu postojećeg projekta, kao i definisanje mera prevencije i programa praćenja uticaja na životnu sredinu, kako bi se dobila građevinska dozvola. Na istu je dobijena saglasnost nadležnog organa.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti