Standard Gas d.o.o. Novi Sad – izrada plana upravljanja otpadom

Standard Gas logo

STANDARD GAS d.o.o. Novi Sad je firma koja je osnovana 2000. godine, kao društvo za trgovinu petrohemijskim proizvodima. Tokom poslovanja, Standard Gas otpočinje i proizvodnju tečnog naftnog gasa i pentan h, sirovinu za petrohemijsku preradu najvišeg kvaliteta. Proizvodnja se obavlja u sopstvenim pogonima firme u Ožacima.

EURO GREEN je sačinio Plan upravljanja otpadom, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i u okviru svoje usluge Upravljanje otpadom.

Plan upravljanja otpadom izrađen za OGRANAK ODŽACI – Postrojenje za preradu ŠFLU sa skladištenjem i distribucijom, izrađen u julu 2019. godine.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti