Siekol d.o.o. Ruma – Studija o proceni uticaja na životnu sredinu

Siekol d.o.o. Ruma je firma koja se bavi skupljanjem otpada koji nije opasan. Kako je Zakonom o upravljanju otpadom i Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu definisano koja vrsta otpada i koji način može da se koristi, prerađuje, odlaže ili stavlja u dalju upotrebu, Siekol d.o.o. iz Rume je u cilju pribavljanja potrebnih dozvola u skladu sa zakonom imao potrebu za dokumentacijom koja je neophodna kada je reč o preradi (proizvodnji) sporednih proizvoda životinjskog porekla.

EURO GREEN je, u skladu sa uslugama koje pruža i potrebama kompanije Siekol d.o.o. pružio svoju uslugu iz oblasti procene uticaja na životnu sredinu, izrađujući Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu objekta za preradu (proizvodnju) sporednih proizvoda životinjskog porekla (KP) u Vognju.

Predmetni projekat namenjen za preradu materijala kategorije 3. predstavlja objekat u kojem se materijal kategorije 3. prerađuje u prerađen protein životinjskog porekla (proteinsko brašno) i druge proizvode koji se mogu upotrebiti za ishranu životinja.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti