Sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad urađeni Planovi zaštite od udesa

EURO GREEN ima dugu i uspešnu saradnju sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad. Saradnja se ogleda u kontinuiranoj izradi raznih projekata u skladu sa potrebama klijenata i zakonskim odredbama u smislu pravnih lica koja te projekte mogu da izrade.

U saradnji sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad izrađeni su Planovi zaštite od udesa za klijente Podgorina Frucht d.o.o. Osečina i PIK Bečej AD Bečej (Resor Flora). Pomenuti Planovi su zajednički uređeni u periodu od septembra 2020. do jula 2021. godine.

EURO GREEN pruža uslugu sačinjavanja Planova zaštite od udesa. Plan se izrađuje u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, a na osnovu Pravilnika o sadržini politike prevencije udesa i sadržini i metodologiji izrade Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa. Plan zaštite od udesa ima za cilj da definiše sve organizacijske zadatke pravnog lica kako bi se sprečio udes i ograničile njegove posledice na život i zdravlje ljudi, ekonomiju, društvenu stabilnost i životnu sredinu. Izradu Plana zaštite od udesa je obavezujuće za privredna društva koja se bave delatnošću odnosno čije aktivnosti podrazumevaju upotrebu opasnih supstanci u količinama propisanim Pravilnikom, kojim su uređeni vrsta i količina opasnih supstanci. Plan zaštite od udesa se izrađuje se na osnovu tehničke dokumentacije, kao i dokumentacije koja uređuje mere zaštite od požara, uputstva za rad i vršenje delatnosti.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti