RAVNICA d.o.o. Bajmok – izrađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu

RAVNICA d.o.o. Bajmok je privredno društvo osnovano 2001. godine. Osnovna delatnost firme je gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica. RAVNICA d.o.o. Bajmok je osnovana od strane MPZ AGRAR DVA d.o.o. Novi Sad, kao većinskog vlasnika RAVNICE. Baveći se poslovima vezanim za poljoprivrednu proizvodnju, privredno društvo RAVNICA d.o.o. Bajmok podržava koncept dobre poljoprivredne prakse, koji podrazumeva primenu određenih postupaka u procesu poljoprivredne proizvodnje u cilju ostvarivanja proizvodnje bezbedne i zdrave hrane i drugih poljoprivrednih proizvoda, ekonomske vrednosti, društvene stabilnosti i zaštite životne sredine. RAVNICA d.o.o. Bajmok preduzima sve neophodne radnje kako bi poslovala u skladu sa načelima Zakona o zaštiti životne sredine i dobre poljoprivredne prakse.

EURO GREEN je, u postupku izdavanja građevinske dozvole za farmu za tovnih svinja u Bajmoku, izradio Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Nosioca projekta RAVNICA d.o.o. Bajmok, a koja je u postupku davanja saglasnosti kod nadležnog organa.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti