Neki od naših projekata

Profesionalno, stručno i u zadatom roku

Za nesmetan rad određenih kategorija privrednih društava potrebna su zakonski definisana dokumenta iz oblasti zaštite životne sredine, kojima se obezbeđuje očuvanje željenog stanja vode, vazduha i zemljišta, kao osnovnih elementa u zaštiti ekoloških resursa. Dokumenta mogu da obuhvataju određene dozvole, izveštaje, procene, planove i projekte, kao i studije kojima se obezbeđuje poštovanje standarda tokom procesa rada. Suština pomenutih dokumenata je dvostruka: poštovanje zakonskih normi i dobijanje dozvola za rad, ali i efikasno upravljanje životnom sredinom u okviru koje posluju privredna društva, uz očuvanje prirodnih resursa.

Tokom izrade projekata, EURO GREEN se oslanja na: stručnost, dugogodišnje iskustvo, poštovanje rokova, licence i uverenja koje poseduje za pružanje standardizovanih usluga iz oblasti zaštite životne sredine. U tom smislu, pružamo sledeće usluge: Procena uticaja na životnu sredinu, Izveštaji o bezbednosti, Planovi za zaštitu od udesa, Upravljanje otpadom, Stacionarni izvori zagađivanja, Integrisane dozvole, SEVESO postrojenja, Savetnik za hemikalije i Lokalni registar izvora zagađivanja.

Naši projekti iz oblasti upravljanja zaštitom životne sredine na sveobuhvatan, sistematski, planski način obuhvataju: izradu potrebne dokumentacije, opis dela ili ukupnog poslovanja organizacije koji je od značaja za zaštitu životne sredine, planove i mere prevencije zagađivanja, planove upravljanja otpadom, mere kontinuiranog praćenja stepena zagađenosti, implementaciju i održavanje politike privrednog društva u cilju zaštite životne sredine i rada privrednih društava u skladu sa društveno-odgovornim poslovanjem.

Reference

Naši zadovoljni klijenti