Projekti Planovi zaštite od udesa izrađeni u saradnji sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering za više klijenata

EURO GREEN ima dugu i uspešnu saradnju sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad. Saradnja se ogleda u kontinuiranoj izradi raznih projekata u skladu sa potrebama klijenata i zakonskim odredbama u smislu pravnih lica koja te projekte mogu da izrade.

EURO GREEN je u periodu od jula 2021. do februara 2022. godine, izradio više projekata Planovi zaštite od udesa u saradnji sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad. Planovi zaštite od udesa su izrađeni za Carnex d.o.o. Vrbas, RAVNAJA TRADE d.o.o. Mali Zvornik i Takovo d.o.o. Gornji Milanovac. Planovi zaštite od udesa se rade u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon i 72/09 – dr. zakon) izrađuje se Plan zaštite od udesa.

.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti