Planovi zaštite i spasavanja zajednički izrađeni sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad

EURO GREEN ima dugu i uspešnu saradnju sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad. Saradnja se ogleda u kontinuiranoj izradi raznih projekata u skladu sa potrebama klijenata i zakonskim odredbama u smislu pravnih lica koja te projekte mogu da izrade.

EURO GREEN pruža brojne usluge iz oblasti zaštite životne sredine i ostvaruje saradnju sa brojnim kompanijama. Institut za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad je dugogodišnji poslovni partner EURO GREEN-a, sa kojim su zajednički izrađeni brojni projekti različitih namena. Od septembra 2020. do jula 2021. godine ostvarena saradnja se ogleda i u izradi Planova zaštite i spasavanja za privredno društvo AIK Bačka Topola d.o.o. Bačka Topola.

Planovi zaštite i spasavanja se izrađuju u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama. Plan zaštite i spasavanja za privredna društva i druga pravna lica sadrži uvodni deo i mere i zadatke civilne zaštite. U uvodnom delu se navodi organizovanje zaštite i spasavanja po opasnostima prepoznatim kroz Procenu opasnosti, šemu organizacione strukture privrednog društva i drugog pravnog lica sa njihovim elementima sistema zaštite i spasavanja. U drugom delu, koji se odnosi na elemente kao što su mere i zadaci civilne zaštite, navodi se zaštita i spasavanje zaposlenih i korisnika usluga pravnih lica. Primenom Planova zaštite i spasavanja se omogućava smanjenje rizika nastajanja opasnosti, čime se njegova šteta umanjuje i ujedno daju jasno definisane smernice postupanja za sva lica ukoliko do rizika ili opasnosti dođe.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti