Planovi upravljanja otpadom za klijenta Strong Metals d.o.o. Stara Pazova

Strong Metals d.o.o. Stara Pazova je firma koja je osnovana 2021. godine. Osnovna delatnost je ponovna upotreba razvrstanih materijala. U skladu sa delatnošću, Strong Metals je u obavezi da svoje poslovanje konstanto usklađuje sa zakonskim obavezama zaštite životne sredine, a time i adekvatnim načinom čuvanja i odlaganja otpada. Upravljanje otpadom podrazumeva obezbeđivanje najmanjeg rizika po ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine i to putem kontrole i mere smanjenja zagađenja.

EURO GREEN se na stručan i profesionalan način bavi svim poslovima koji omogućavaju zaštiti životne sredine. U okviru njih je i usluga izrade Planova upravljanja otpadom. EURO GREEN je izradio planove upravljanja otpadom za Kompleks za skladištenje neopasnog otpada u Staroj Pazovi, operatera Strong Metals d.o.o. Stara Pazova.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti