Planovi upravljanja otpadom za firmu NOVA 2016 COMPANY d.o.o. Vetrenik

NOVA 2016 COMPANY d.o.o. Vetrenik je firma koja je počela sa radom 2016. godine. Osnovna delatnost joj je ponovna upotreba razvrstanih materijala. NOVA 2016 COMPANY d.o.o. Vetrenik ima svoj ogranak u Petrovaradinu pod nazivom NOVA 2016 COMPANY DOO VETERNIK OGRANAK NOVA 1 NOVI SAD. Kod svakog poslovanja kod kog je predmet rada upravljanje bilo kojom vrstom otpada, neophodno je konstantno vršiti provere njihovog odlaganja i skladištenja u skladu sa zakonom koji to reguliše, kako bi se očuvala životna sredina. Upravljanje otpadom obuhvata sve one aktivnosti i radnje od njegovog nastanka do konačnog odlaganja. To uključuje između ostalog: sakupljanje, transport, tretman i odlaganje otpada. Upravljanje otpadom takođe obuhvata pravni i regulatorni okvir, koji definiše način na upravljanja otpadom.

EURO GREEN se bavi svim uslugama vezanim za zaštitu životne sredine, koje obuhvataju i izradu planova upravljanja otpadom. Za potrebe kompanije NOVA 2016 COMPANY d.o.o. Vetrenik izrađeni su planovi upravljanja otpadom za postrojenje za skladištenje i tretman neopasnog otpada – otpadnih toner kaseta u Petrovaradinu, operatera NOVA 2016 COMPANY. Operater je dobio dozvolu za upravljanje otpadom.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti