Planovi upravljanja otpadom za elektranu na biogas, a u cilju dobijanja dozvole za upravljanje otpadom za SM ENERGY d.o.o. Sremska Mitrovica

SM ENERGY d.o.o. Sremska Mitrovica je firma koja je osnovana 2014. godine sa osnovnom delatnošću proizvodnja električne energije. Proizvodnja električne energije zahteva, prema Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu, konstantnu procenu uticaja poslovanja na životu sredinu i upravljanje faktorima rizika na ekološko okruženje. Upravljanje otpadom, prilikom vršenja ove delatnosti, je takođe jedan od bitnih elemenata poslovanja, koji omogućavaju svođenje rizika na životnu sredinu na dozvoljeni minimum. Upravljanje otpadom obuhvata sve one aktivnosti i radnje od njegovog nastanka do konačnog odlaganja. To uključuje između ostalog: sakupljanje, transport, tretman i odlaganje otpada. Upravljanje otpadom takođe obuhvata pravni i regulatorni okvir, koji definiše način na upravljanja otpadom.

EURO GREEN je za klijenta SM ENERGY d.o.o. Sremska Mitrovica izradila Planove upravljanja otpadom za elektranu na biogas, a u cilju dobijanja dozvole za upravljanje otpadom. Operater SM ENERGY d.o.o. Sremska Mitrovica je dobio dozvolu od nadležnog organa.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti