PG Milovan Ivanković, Zasavica – Studija o proceni uticaja na životnu sredinu

POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO Ivanković Milovan, Zasavica je jedna od najmodernijih farmi za uzgoj svinja, sa automatizovanim sistemom hranjenja i ventilacije, otvorena 2018. godine. Kapacitet farme je 2.400 grla. Sistem ishrane tovljenika u ovom objektu se vrši kompjuterski, preko kontaktnih senzora i u tečnom je stanju. Ventilacija omogućava rashlađeni filtriran vazduh, što doprinosi držanju životinje u humanim uslovima, takođe se smanjuje i mogućnost prehlade i preterane upotrebe antibiotika.

EURO GREEN je za potrebe poslovanja svog klijenta izradio u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, a u okviru svoje usluge Procena uticaja na životnu sredinu, Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Izgradnje prečistača otpadnih voda poljoprivrednog kompleksa, farme za svinje, spratnosti P+0 i ekonomskog objekta (tovilišta za svinje) u okviru poljoprivrednog kompleksa, farme za svinje, maksimalne spratnosti P+1.

Studija je dobila saglasnost Opštinske uprave opštine Sremska Mitrovica u maju 2019. godine.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti