Patent co. d.o.o. – projekat Fabrika stočne hrane

EURO GREEN, Projekat Fabrika stočne hrane za Patent co. d.o.o.

Patent co. d.o.o. Mišićevo se bavi proizvodnjom stočne hrane, proizvodnjom drugih specifičnih dodataka za ishranu životinja, mineralno vitaminskih predsmeša, kao i predstartera za prasad i drugih gotovih smeša. Ova vrsta delatnosti je obuhvaćena Zakonom o zaštiti životne sredine, odnosno zahteva sveobuhvatan i kontinuiran razvoj sistema upravljanja životnom sredinom.

EURO GREEN je, za potrebe kompanije Patent co. d.o.o. Mišićevo izradio projekat Studiju sa predviđenim merama zaštite vazduha i zaštite od buke, kao i programom praćenja uticaja fabrike na parametre životne sredine, a u skladu sa uslugom EURO GREEN-a – procena uticaja na životnu sredinu.

Fabrika stočne hrane Patent co. d.o.o., maj 2016. Izrađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat Fabrika stočne hrane u Mišićevu. Studija je dobila saglasnost.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti