OPŠTINA ŠID – Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu za Prostorni plan Šida

Opština Šid zauzima zapadni deo Srema u jugozapadnom delu Vojvodine. Na teritoriji opštine nalazi se 19 naseljenih mesta: Šid, Erdevik, Kukujevci, Adaševci, Morović, Višnjićevo, Vašica, Bačinci, Berkasovo, Gibarac, Jamena, Bingula, Ilinci, Sot, Ljuba, Bikić Dol, Batrovci, Molovin i Privina Glava. Jedino gradsko naselje je Šid, ujedno i najveće naselje i centar opštine, dok su ostala naselja seoska. Opština Šid ima status pogranične opštine, jer na njenoj teritoriji ima šest graničnih prelaza: Ljuba, Sot, Šid, Batrovci, Jamena i Šid (železnički). Resursi opštine Šid su: poljoprivredna zemljišta, šume, dobar geografski položaj (Dunav, Fruška Gora, Sava, Bosut), razvijena mreža drumskog i železničkog saobraćaja, veliki broj istorijskih i kulturnih spomenika. Prostorni plan opštine uređuje namenu površina, pravila za razvoj opštine, razmeštaj infrastrukture, razmeštaj i plan razvoja privrednih delatnosti, zaštitu kulturne baštine. Za Prostorni plan se vezuje i potreba regulisanja pravila usmerenih na očuvanje i unapređenje mera životne sredine, te je neophodna i strateška procena uticaja na životnu sredinu svih aktivnosti i pravila sadržanih u Planu.

EURO GREEN je izradio Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu za Prostorni plan Šida u sklopu svoje usluge Procena uticaja na životnu sredinu. Strateškom procenom uticaja na životnu sredinu se objedinjuju ciljevi održivog razvoja prostornog plana, kako bi se sprečilo ili minimiziralo dejstvo negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu za Prostorni plan stvara uslove za optimalnu zaštitu životne sredine u procesu prostornog planiranja.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti