OBED INVEST d.o.o. Obrež – Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju i dogradnju objekta za tov pilića

OBED INVEST d.o.o. Obrež se bavi, kao osnovnom delatnošću, gajenjem ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća. Tokom poslovanja i rasta firme, stvorili su se uslovi za širenje obima i vrste delatnosti usmerene na tov pilića. Firma OBED INVEST je izvršila rekonstrukciju i dogradnju postojećeg objekta za tov pilića, u skladu sa svojim poslovnim potrebama i potrebama tržišta za plasman pilića. Kako uzgoj pilića, prema važećim zakonskim regulativama vezanim za zaštitu životne sredine, zahteva posebnu pripremu i poštovanje određenih standarda, firma je u potpunosti uskladila tehnološki proces tova sa svim bitnim elementima od uticaja na životnu sredinu, počev od konstrukcije i građevinsko-tehničkih karakteristika objekta za tov pilića, do ograničavanja izvora emisije iz predmetnog pogona u vazduh, sprečavanja kontaminacije zemljišta azotnim materijama i fosforom, zbrinjavanja otpadnih voda, ostalog otpada i upravljanja otpadom koji nastaje tokom tova pilića.

EURO GREEN je firmi, u skladu sa vrstom usluga koje pruža, izradio Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju i dogradnju objekta za tov pilića, a u cilju dobijanja građevinske dozvole.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti