Novi projekti u saradnji sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. iz Novog Sada

EURO Green je u saradnji sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad izradio više projekata u periodu od septembra 2019. godine do oktobra 2020. godine. Projekti su se odnosili na izradu Politike prevencije udesa za SUNOKO PC Pećinci, SUNOKO PC Vrbas, SUNOKO PC Kovačica.

Prevencija udesa definiše sve one mere i postupke na nivou postrojenja, kompleksa i šire zajednice, koje imaju za cilj sprečavanje nastanka udesa, smanjivanje verovatnoće nastanka udesa i minimiziranje posledica.

Bezbednosna zona definiše prostor u kome opasne materije, kao i emitovana energija oslobođena u toku udesa, nisu u koncentracijama definisanim kao koncentracija od značaja (KOZ), odnosno čije vrednosti nemaju štetne efekte za ljude, životinje, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra.

Operater je svako fizičko ili pravno lice koje, u skladu sa propisima, upravlja postrojenjem, odnosno kompleksom ili ga kontroliše ili je ovlašćen za donošenje ekonomskih odluka u oblasti tehničkog funkcionisanja postrojenja. Plan mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njihovih posledica dužan je da donese svaki operater koji ima obavezu pribavljanja integrisane dozvole.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti