Novi projekat sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. iz Novog Sada

U saradnji sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering izrađen je za firmu AGROGLOBE d.o.o. Novi Sad Plan zaštite od udesa za skladište amonijum nitratnog đubriva, avgusta 2019.

U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon i 72/09 – dr. zakon) izrađuje se Plan zaštite od udesa. Plan zaštite od udesa je sastavni deo Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.

EURO GREEN DOO NOVI SAD - Planovi zaštite od udesa, usluge

Metodologija izrade Izveštaja o bezbednosti sadrži postupke i metode identifikacije opasnosti, analize posledica i procene rizika od hemijskog udesa u seveso postrojenju, odnosno kompleksu.

Plan zaštite od udesa sadrži podatke iz Izveštaja o bezbednosti koji se odnose na procenu rizika od udesa, organizacionu strukturu i tehničku opremljenost operatera postrojenja, odnosno kompleksa kao i postupke odgovora na udes i mere otklanjanja posledica udesa.