NIS RNS – Rezervoar za skladištenje alkohola

EURO GREEN, Projekat za NIS RNS – Rezervoar za skladištenje alkohola

NIS Rafinerija nafte Novi Sad se bavi, kao osnovnim delatnostima: istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, promet naftnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti energetike. Ova, visoko rizična delatnost u pogledu zagađivanja životne sredine, zahteva sistemski pristup EMS-u, kao sastavnom delu osnovne poslovne politike i strategije razvoja kompanije.

EURO GREEN je angažovan kao podizvođač za nosioca projekta NIS RNS, kako bi izradio Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja u skladu sa potrebama poslovanja nosioca projekta i pribavljanja Rešenja nadležnog organa.

Rezervoar za skladištenje alkohola u NIS RNS, avgust 2016. Izrađen zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat Rezervoar za skladištenje alkohola sa pripadajućom opremom i instalacijama.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti