Nastavljena saradnja sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. iz Novog Sada

Euro Green nudi širok spektar usluga u oblasti procene uticaja na životnu sredinu, upravljanja otpadom, upravljanja hemikalijama i prevencije udesnih situacija, koje u potpunosti zadovoljavaju sve postavljene standarde, te zato daju mogućnost privrednim društvima da kontinuirano poboljšavaju svoje sisteme i načine za sprovođenje politike i ciljeve u smislu postizanja željenih rezultata iz oblasti zaštite životne sredine i zadatih zakonskih zahteva. Veliki broj projekata, koje smo do sada uradili iz oblasti upravljanja zaštitom životne sredine, počivaju na sveobuhvatnom, sistematskom i planskom pristupu svakom pojedinačnom problemu naših klijenata u cilju zaštite životne sredine i rada privrednih društava u skladu sa zakonom i društveno-odgovornim poslovanjem.

Uspostavljena saradnja tokom prethodnog perioda sa kompanijama, kao što su: STANDARD GAS d.o.o. Novi Sad, EURO GAS d.o.o. Subotica, TARKETT d.o.o. Bačka Palanka, GLOBAL SEED d.o.o. Čurug, BIOELEKTRA d.o.o. Botoš, GARBO d.o.o. Novi Sad, GUMAPLAST-VP Sremski Karlovci, KLIO-NS d.o.o. Novi Sad, ORITA-COLOR 24 Novi Sad i HIGIA d.o.o. Pančevo je uspešno nastavljena i u 2017. godini.

U 2017. godini nastavljena je saradnja i sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o iz Novog Sada i to na izradi dokumentacije za pomenute klijente:

  • Plan zaštite i spasavanja za VITAL a.d. Vrbas,
  • Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za fabriku stočne hrane za PATENT CO d.o.o. Mišićevo,
  • Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za parnu kotlarnicu za PATENT CO d.o.o. Mišićevo,
  • Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i Plan zaštite i spasavanja za PATENT CO d.o.o. Mišićevo,
  • Plan zaštite od udesa na amonijačnoj rashladnoj instalaciji za SWISSLION d.o.o. Beograd, ogranak SNOWLION Gornji Milanovac.

Izrada dokumentacije iz oblasti upravljanja zaštitom životne sredine je omogućila privrednim društvima, za koje je dokumentacija izrađena, dobijanje dozvola za upotrebu proizvodnih objekata i postrojenja, odnosno vršenja određene delatnosti u skladu sa odredbama zakona o zaštiti životne sredine, kao saradnju sa državnim institucijama od značaja za verifikaciju dokumentacije i dobijanje potrebnih dozvola.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti