KOSANOVIĆ GROUP d.o.o. RUMA – Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za Postrojenje za skladištenje i tretman neopasnog otpada

Kosanović group d.o.o. Ruma je preduzeće za reciklažu metala. U skladu sa delatnošću, bavi se i sakupljanjem, preradom i prometom metalnog otpada u unutrašnjoj i spoljnoj trgovini. Preduzeće poseduje sve neophodne dozvole i odobrenja za otkup, transport, skladištenje i preradu različitih vrsta sekundarnih sirovina. U cilju zaštite životne sredine, delatnost se obavlja u skladu sa svim propisanim ekološkim merama, a koje obuhvataju i identifikovanje svih aspekata životne sredine, prevenciju zagađivanja, rad na način a se minimizira emisije štetnih materija u okolinu, a time i štetan uticaj na životnu sredinu. Kosanović group d.o.o. Ruma posluje strogo poštujući sve standarde vezane za svoju poslovnu delatnost i zakonske regulative iz oblasti zaštite životne sredine, koje se odnose na reciklažnu industriju i adekvatna rešenja za različite vrste i tokove otpada.

EURO GREEN je firma koja pruža najraznovrsnije usluge iz oblasti zaštite životne sredine. U skladu sa potrebama klijenta Kosanović group d.o.o. Ruma izrađena je Studija o proceni uticaja projekta na životnu sredinu povećanja kapaciteta postojećeg postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada u Rumi, a u cilju proširenja dozvole za upravljanje otpadom dozvole. Na istu je dobijena saglasnost nadležnog organa.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti