Izrađeni projekti Politika prevencije udesa za više klijenata u saradnji sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering

Institut za bezbednost i preventivni inženjering je dugogodišnji poslovni partner i saradnik firme EURO GREEN sa kojim je, zajednički, ostvareno niz projekata iz oblasti zaštite životne sredine.

EURO GREEN je u periodu od jula 2021. do februara 2022. godine, izradio više projekata Politika prevencije udesa u saradnji sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad. Politika prevencije udesa su izrađene za Hibrid d.o.o. Beograd i Agrobačka a.d. Bačka Topola.

Prevencija udesa definiše sve one mere i postupke na nivou postrojenja, kompleksa i šire zajednice, koje imaju za cilj sprečavanje nastanka udesa, smanjivanje verovatnoće nastanka udesa i minimiziranje posledica. Politiku prevencije udesa imaju sva privredna društva i druga pravna lica koja vrše sledeće delatnosti: prerada vode, proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom, trgovina na malo motornim gorivima, vađenje sirove nafte, proizvodnja termoelektrične energije, proizvodnja ostalih organskih hemikalija, trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, elektroprivreda, uzgoj živine, proizvodnja sladoleda, proizvodnja mlečnih proizvoda, prerada i konzerviranje mekušaca, proizvodnja boja i lakova, proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, prerada i promet nafte i derivata nafte, trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima, proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima, trgovina na veliko đubrivima i hemijskim proizvodima za poljoprivredu itd. Politika prevencija udesa se radi u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine na osnovu Pravilnika o sadržini politike prevencije udesa i sadržini i metodologiji izrade Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti