Izrađeni Planovi zaštite i spasavanja u saradnji sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad

EURO GREEN ima dugu i uspešnu saradnju sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad. Saradnja se ogleda u kontinuiranoj izradi raznih projekata u skladu sa potrebama klijenata i zakonskim odredbama u smislu pravnih lica koja te projekte mogu da izrade.

Od septembra 2019. godine do oktobra 2020. godine zajednički sa Institutom, EURO GREEN je izradio Planove zaštite i spasavanja za sledeće klijente: NISKOGRADNJA Užice, GASTEH Inđija, SMB Gradnja i SMB Mehanizacija i transport Subotica, LIDL Srbija KD Nova Pazova. Planovi zaštite i spasavanja se rade u okviru usluge koju EURO GREEN pruža, a pod nazivom Planovi zaštite od udesa.

Plan zaštite i spasavanja se izrađuje na osnovu Procene, a u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, kao i Metodologije o načinu izrade i sadržaju procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Procena se sastoji od opšteg i posebnog dela. Opšti deo Procene za nivo subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, privrednog društva i drugog pravnog lica sadrži podatke o privrednom društvu i drugom pravnom licu i podatke o njihovoj kritičnoj infrastrukturi. Poseban deo Procene sadrži: identifikaciju opasnosti od katastrofa (elementarne nepogode i tehničko-tehnološke nesreće), smernice za izradu scenarija, smernice za određivanje nivoa rizika.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti