Izrađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za GALENIKA a.d. Beograd

Galenika a.d. Beograd osnovana je 1945. godine. Mlada firma kreće vrtoglavom brzinom da se širi i razvija i vrlo brzo postaje važan deo farmaceutskog tržišta tadašnje Jugoslavije. Tokom poslovanja, od osnivanja do danas, kompanija beleži značajan rat i razvoj u farmaceutskoj industriji. Kao direktan rezultat ulaganja i nove strategije i vizije, započinje Galenika era inovacija i generisanja pozitivnih vrednosti kroz održanje tradicionalnog poverenja i kvaliteta. Galenika je od novembra 2017. godine postala deo brazilske NC Grupe, koja obuhvata i EMS – najveću farmaceutsku kompaniju u Brazilu i jednu od najvećih farmaceutskih kompanija u celoj Latinskoj Americi. Otvorena je nova Fabrika čvrstih farmaceutskih preparata, kao i fabrika za fabrika za proizvodnju ibuprofena. Osnovana je Biološka laboratorija. Osnovano je odeljenje fitofarmacije. Izvozni program se razvija, te je osnovano posebno Izvozno odeljenje. Galenika sve više širi svoju proizvodnu paletu. Galenika proširuje poslovanje i na proizvodnju hemijskih i higijenskih proizvoda, osniva Pogon za sintezu više farmaceutskih hemikalija, a osnovano je i Flastersko odeljenje. Kompanija koja se bavi farmaceutskom delatnošću poseban osvrt ima na sve elemente poslovanja, koji su od uticaja na zaštitu životne sredine. Sistem upravljanja životnom sredinom se odnosi na upravljanje programima zaštite životne sredine neke organizacije na sveobuhvatan, sistematski, planski i dokumentovan način.

EURO GREEN je u skladu sa zahtevima i potrebama klijenta Galenika a.d. izradio Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za pogon ručnog sekundarnog pakovanja. Zahtev predat u Ministarstvo zaštite životne sredine.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti