Izrađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za FLAMMAT d.o.o.

FLAMMAT d.o.o. Bela Crkva je kompanija koja se bavi proizvodnjom ostalih hemijskih proizvoda. Firma je osnovana 2011.godine, a osnivači su CARL WARRLICH GMBH Nemačka i ENERGOTRADE d.o.o. Beograd. Delatnost firme je proizvodnja i prodaja upaljača i srodnih proizvoda. 2013. godine počela je proizvodnja na novoj lokaciji u Beloj Crkvi, Srbija. Proizvodni proces koristi modernu tehnologiju, automatizaciju i redovna poboljšanja kvaliteta što je sinonim za međunarodno poznato nemačko poslovanje. Kompanija nudi nekoliko značajnih prednosti. Pre svega, koristi se vodeća, efikasna tehnologiju na tržištu – što rezultira jedinstvenom ekonomičnošću, kvalitetom i pouzdanošću finalnog proizvoda. Zbog prirode delatnosti, firma poštuje sve odredbe vezane za zaštitu životne sredine.

EURO GREEN je izradio Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Proizvodnju ekoloških potpaljivača vatre u Beloj Crkvi, nosioca projekta FLAMMAT d.o.o. Bela Crkva. Procena uticaja na životnu sredinu se, shodno zakonu, definiše kao preventivna mera zaštite životne sredine zasnovana na izradi studija i sprovođenju konsultacija uz učešće javnosti i analizi alternativnih mera. Cilj je prikupljanje podataka i predviđanje štetnih uticaji određenih projekata na život i zdravlje ljudi, floru i faunu, zemljište, vodu, vazduh, klimu i pejzaž, materijalna i kulturna dobra i uzajamno delovanje ovih činilaca. Takođe je važno utvrditi i predložiti u proceni mere kojima se štetni uticaji mogu sprečiti, smanjiti ili otkloniti imajući u vidu izvodljivost tih projekata.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti