Izrađena politika prevencije udesa za SEVESO postrojenje za kompaniju Lagermax Logistics d.o.o. Šimanovci

Lagermax Logistics d.o.o. Šimanovci je članica Lagermax grupe. Lagermax grupa jedna je od najvećih kompanija u Austriji u oblastima špedicije, transporta automobila i logistike. Posluje na lokacijama u 15 zemalja evropskog tržišta. Pored međunarodnog kopnenog, pomorskog i vazdušnog transporta, Lagermax je specijalizovan i za ekspresne i paketske usluge kao što su AED ili DPD, sopstvenu sajamsku i tekstilnu logistiku, kao i za promet i najam kontejnera. Specijalisti za odlaganje i reciklažu otpada iz kompanije Frikus Transportlogistik GmbH d.o.o. upotpunjuju asortiman industrijskih rešenja po meri. Privredna društva i druga pravna lica koja proizvode, skladište ili transportuju opasne materije, upravljaju objektima ugroženim sa aspekta terorističkih napada su obavezi da izrade dokument Plan zaštite od udesa. U tom smislu je važno definisati određene stvari, koje objašnjavaju plan zaštite od udesa. SEVESO postrojenje je definisano kao postrojenje u kojem se obavljaju aktivnosti u kojima je prisutna i može biti prisutna opasna materija u jednakim ili većim količinama od propisanih.

EURO GREEN, u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine izrađuje Plan zaštite od udesa. Za kompaniju Lagermax Logistics d.o.o. Šimanovci izrađena je politika prevencije udesa za skladište amonijum nitratnog đubriva u Petrovaradinu operatera Lagermax Logistics d.o.o. Šimanovci.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti