Izrađena politika prevencije udesa za SEVESO postrojenje za klijenta AGROBAČKA a.d. iz Bačke Topole za skladište amonijum nitratnog đubriva

AGROBAČKA a.d. Bačka Topola je pravno lice osnovano je 1956. godine i od tada posluje u kontinuitetu u različitim formama. Osnovna delatnost društva je gajenje žita i drugih useva i zasada, što predstavlja pretežnu delatnost u koju se uvršćuje i vršenje poljoprivrednih usluga, odnosno sušenje semena žitarica i drugih semena, sortiranje, pakovanje i slično. Takođe ovo društvo vrši i proizvodnju i doradu semena na osnovu sklopljenih i zaključenih ugovora sa svojim kupcima. Veštačka đubriva se najčešće upotrebljavaju kod uzgoja kukuruza, ječma, šećerne trske, soje i suncokreta. Kako su veštačka đubriva, a i sama delatnost i postojeća postrojenja kompanije potencijalno veliki zagađivači životne sredine, neophodno je poslovanje usmeriti posebno na segment upravljanje opasnim hemikalijama i bezbednost industrijskih postrojenja u cilju sprečavanja i kontrole industrijskih zagađenja i upravljanja rizikom.

EURO GREEN se, u vršenju usluge SEVESO postrojenja, oslanja na Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i Pravilnik o sadržini politike prevencije udesa i sadržini i metodologiji izrade Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa. Klase opasnosti supstanci i smeša određuju se u skladu sa Pravilnikom o listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater SEVESO postrojenja, odnosno kompleksa. U skladu sa pomenutim regulativama, izrađena je Politika prevencije udesa za SEVESO postrojenje firme AGROBAČKA a.d. iz Bačke Topole i to za skladište amonijum nitratnog đubriva u Bačkoj Topoli.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti