Izrađena Politika prevencije udesa u saradnji sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad

EURO GREEN ima dugu i uspešnu saradnju sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad. Saradnja se ogleda u kontinuiranoj izradi raznih projekata u skladu sa potrebama klijenata i zakonskim odredbama u smislu pravnih lica koja te projekte mogu da izrade.

EURO GREEN je u periodu od septembra 2020. do jula 2021. godine, izradio niz projekata u saradnji sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad. Među njima je i Politika prevencije udesa za PANŠPED d.o.o. Novi Sad.

Politiku prevencije udesa imaju sva privredna društva i druga pravna lica koja proizvode, skladište ili transportuju opasne materije i upravljaju objektima ugroženim sa aspekta terorističkih napada. Prevencija udesa određuje sve neophodne mere i postupke na nivou postrojenja, kompleksa i šire zajednice, kojima se sprečava verovatnoća nastanka udesa i minimiziraju njegove posledice na ljude, životinje, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra. Politika prevencija udesa se radi u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine na osnovu Pravilnika o sadržini politike prevencije udesa i sadržini i metodologiji izrade Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti