Izrađen Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije za postrojenje za tretman medicinskog infektivnog otpada za KCV Novi Sad

Delatnosti organizacionih jedinica Kliničkog centra Vojvodine su: praćenje i proučavanje stanja u oblasti za koju su organizovane, ispitivanje metode zaštite, ranog otkrivanja dijagnostike, lečenja i rehabilitacije, predlaganje i sprovođenje mera za unapređenje zdravstvene zaštite u svojoj oblasti, pružanje stručno-metodološke pomoći i učestvovanje u sprovođenju i izgrađivanju stručno medicinskih doktrinarnih stavova, organizovanje stručnog usavršavanja i specijalizacije zdravstvenih radnika i saradnika, kao i nadzor nad stručnim radom zdravstvenih organizacija, obavljanje specijalističko-polikliničkih i stacionarnih ili samo specijalističko-polikliničke delatnosti za određena oboljenja i stanja, odnosno dijagnostičko-terapijske aktivnosti. Medicinsko-zdravstvenu delatnost prati i postojanje medicinskog infektivnog otpada, koji se mora na adekvatan način odlagati. Upravljanje otpadom je delatnost od opšteg interesa, koja se vrši tako da se obezbedi najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine. Upravljanje otpadom obuhvata sve one aktivnosti i radnje od njegovog nastanka do konačnog odlaganja. To uključuje između ostalog: sakupljanje, transport, tretman i odlaganje otpada. Upravljanje otpadom takođe obuhvata pravni i regulatorni okvir, koji definiše način na upravljanja otpadom.

EURO GREEN nastoji da, svojom delatnošću i kompleksnošću usluga koje nudi iz oblasti zaštite životne sredine, aktivno i dugoročno doprinese unapređenju zaštite životne sredine i prevenciji zagađivanja. Za potrebe KCV Novi Sad izrađen je Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije za postrojenje za tretman medicinskog infektivnog otpada u krugu KCV Novi Sad. U toku izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za isti projekat.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti