Izrađen zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja za Izgradnju rezervoara za jestivo ulje za GEBI d.o.o. Čantavir

G

EBI d.o.o. Čantavir je kompanija koja se bavi proizvodnjom stočne hrane, smeše i predsmeše za tov svinja, goveda i živine, premiksa i raznih dodataka stočnoj hrani. Firma pruža i široku paletu usluga: recepture po posebnim zahtevima kupaca, savetodavne usluge i različite vrste pomoći stručnjaka preduzeća na terenu. Dugogodišnje poslovanje, kvalitet, znanje, stručnost i tehnologija su firmi omogućili 20% učešća u ukupnoj proizvodnji i plasmanu stočne hrane na domaćem tržištu. GEBI je razvio i više sopstvenih brendova: Energofeed (ektrudirana i peletirana stočna hrana), UNI (potpune i dopunske smeše za preživare, svinje, koke nosilje i piliće), Bački zlatnik (pšenično brašno za ljudsku upotrebu) i Frendy (hrana za pse). Jedan od načina, koje zakon nalaže za najbolje čuvanje životne sredine, je izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu je dokument kojim se analizira i ocenjuje kvalitet činilaca životne sredine i njihova osetljivost na određenom prostoru i međusobni uticaji postojećih i planiranih aktivnosti. Studijom se predviđaju neposredni i posredni štetni uticaji projekta na činioce životne sredine, kao i mere i uslovi za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

EURO GREEN pruža raznovrsne usluge iz oblasti zaštite životne sredine za sva pravna lica čija delatnost to zahteva. Za potrebe klijenta GEBI d.o.o. Čantavir izrađen je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja za Izgradnju rezervoara za jestivo ulje u krugu kompleksa u Čantaviru za GEBI d.o.o.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti