Izrađeni planovi upravljanja otpadom za Versa Corp d.o.o.

Versa Corp d.o.o. Novi Sad je firma koja je osnovana 2005 godine. Versa Corp d.o.o. trguje obojenim metalima, sirovinama, vučenim, valjanim i presovanim proizvodima obojenih metala: najviše bakarnom katodom i žicom, cinkom, aluminijumom i sekundarnim sirovinama. Širok izbor metala, kao i visok kvalitet ponude, temelj su poslovanja kompanije. Versa Corp d.o.o. posluje sa trgovačkim i industrijskim kompanijama širom Evrope. Pretežna delatnost preduzeća je sakupljanje neopasnog otpada. Pretežna delatnost preduzeća je sakupljanje, transport, skladištenje i prodaja sekundarnih sirovina kompanijama i livnicama u Republici Srbiji i inostranstvu. Poseduju potrebne dozvole za upravljanje otpadom. Bavi se otkupom bakra, mesinga, prohroma, aluminijuma, bronze, nikla, kalaja i olova. Otkup sekundarnih sirovina se vrši i od pravnih i fizičkih lica.

EURO GREEN je za firmu Versa Corp d.o.o. Novi Sad izradila planove upravljanja otpadom za postrojenje za skladištenje i tretman neopasnog otpada u Novom Sadu. Upravljanje otpadom obuhvata sve one aktivnosti i radnje od njegovog nastanka do konačnog odlaganja. To uključuje između ostalog: sakupljanje, transport, tretman i odlaganje otpada. Upravljanje otpadom takođe obuhvata pravni i regulatorni okvir, koji definiše način na upravljanja otpadom.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti