Izrađeni planovi upravljanja otpadom za Scan Metals d.o.o. Novi Sad

Scan Metals d.o.o. Novi Sad je firma koja je osnovana 2008. godine. Pretežna delatnost preduzeća je sakupljanje, transport, priprema sekundarnih sirovina i dalja prodaja obrađenih sirovina livnicama. Firma poseduje potrebne dozvole za upravljanje otpadom. Firma se bavi e otkupom gvožđa, akumulatora, aluminijuma, prohroma, mesinga i bakra. Otkup sekundarnih sirovina se vrši od pravnih i fizičkih lica. Pored otkupa, kompanija vrši sečenje i demontaže zastarelih industrijskih postrojenja na lokacijama van otkupnog mesta. Transport sirovina se vrši specijalizovanim vozilima sa obučenom i opremljenom radnom snagom uz poštovanje svih zakonskih propisa. Izdaju dokument o kretanju otpada za svaki pojedinačni otkup sekundarnih sirovina. Od 2012. godine prošireno je polje delatnosti i na električni i elektronski otpad. Ova kategorija otpada spada u najbrže rastuću kategoriju otpada, te je firma odlučila da posebnu pažnju posveti upravljanjem tokovima opasnog otpada. Planovi preduzeća su usko vezani za uvođenja novih tehnologija i očuvanje životne sredine.

EURO GREEN je za firmu Scan Metals d.o.o. Novi Sad izradio planove upravljanja otpadom za postrojenje za skladištenje i tretman neopasnog otpada u Srbobranu, operatera SCAN METALS DOO.

Operater je dobio dozvolu za upravljanje otpadom.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti