Izrađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za SONORA DOO SUBOTICA

SONORA DOO SUBOTICA je firma koja je osnovana 2019. godine. Osnovna delatnost firme je eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina. Kako je delatnost firme visokog rizika za zaštitu životne sredine, neophodno je imati strateški projekat o zaštiti životne sredine i tome očuvati okruženje koje obuhvata delatnost firme. Dokument, koji je potreban je Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, kojim se analizira i ocenjuje kvalitet činilaca životne sredine i njihova osetljivost na određenom prostoru i međusobni uticaji postojećih i planiranih aktivnosti. Studijom se predviđaju neposredni i posredni štetni uticaji projekta na činioce životne sredine, kao i mere i uslovi za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

EURO GREEN je, iz opsega usluga koje pruža u oblasti upravljanja zaštitom životne sredine, za firmu SONORA DOO SUBOTICA izradio Procenu uticaja na životnu sredinu. Izrađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu je vezana za eksploatacije peska kao građevinskog materijala na površinskom kopu „Donji Tavankut“ kod Subotice, nosioca projekta SONORA DOO

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine doneo je Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti