Izrađen zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja za Skladište naftnih derivata za MPP Jedinstvo a.d.

U Požegi je ponovo otvoreno skladište za naftu i naftne derivate republičke Direkcije za robne rezerve. Ukupni kapacitet rezervoara je 20.000 kubnih metara. Otvorena su četiri rezervoara, čime je kapacitet skladišta povećan na 32.700 kubnih metara. Izvođač radova je bilo preduzeće MPP Jedinstvo a.d. iz Sevojna, a investitor Direkcija za robne rezerve, dok je ceo projekat rezultat domaćeg znanja, usklađenog sa evropskim ekološkim i tehničkim standardima, kako bi se smanjila zagađenost životne sredine. Ekspanziju poslovanja Jedinstvo beleži nakon privatizacije. Jedinstvo je poslednjih nekoliko godina iz sopstvenih sredstava investiralo više od 25 miliona evra za kupovinu opreme, izgradnju proizvodnog prostora, kupovinu drugih preduzeća tako da poseduje sopstvene resurse za radove koje izvodi.

EURO GREEN je, u okviru svojih raznovrsnih usluga iz domena zaštite životne sredine, izradila zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja za Skladište naftnih derivata u Požegi. Zahtev predat u Ministarstvo zaštite životne sredine.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti