IM Đurđević, Subotište – Studija o proceni uticaja na životnu sredinu

IM ĐURĐEVIĆ, Subotište je kompanija osnovana 1999. godine sa osnovnom delatnošću prerada i konzervisanje mesa. Industrija mesa Đurđević raspolaže sopstvenim proizvodnim kapacitetima i zadovoljava sve propise ISO standarda. Kompanija je izgradila moderan i savremen objekat u kojem su primenjene vrhunske tehnologije rada i proizvodnje, najsavremenija oprema industrijskog kapaciteta, omogućava dnevno klanje oko 1000 svinja, 150 junadi i 30 tona prerade. IM „Đurđević“ dnevno u proseku proizvodi i snabdeva oko 400 tona gotovih proizvoda, od čega se 95% realizuje kroz mega markete, a preostalih 5% kroz vlastite maloprodajne objekte.

EURO GREEN je u skladu sa delatnošću firme, potrebe za ispunjavanjem propisanih zakonskih regulativa i u okviru svoje usluge Procena zaštite životne sredine za IM Đurđević izradio Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Poslovnog kompleksa klanice sa preradom mesa i pratećim objektima u Subotištu – naša usluga Procena uticaja na životnu sredinu.

Studija je dobila saglasnost Opštinske uprave opštine Pećinci u julu 2018. godine.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti