Higia d.o.o. Pančevo – izrađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu

Higia logo

HIGIA d.o.o., Pančevo je firma koja se bavi: upravljanjem otpadom, industrijskim čišćenjem (sve vrste čišćenja u industriji) i konsaltingom iz pomenutih delatnosti. Higia vrši adekvatno zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada koji nastaje tokom poslovanja koji podrazumeva prikupljanje, transport ADR vozilima i krajnje zbrinjavanje na ekološki i održiv način. Konsalting usluga firme je usmerena na oblast zaštite životne sredine i upravljanja otpadom, oblast bezbednosti u transportu opasnog tereta u drumskom i železničkom saobraćaju i oblast upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima.

EURO GREEN je u skladu sa potrebama poslovanja firme Higia, a iz okvira opsega svojih usluga, izradio Studiju o procenu uticaja na životnu sredinu proširenja kapaciteta postojećeg tranzitnog skladišta – naša usluga Procena uticaja na životnu sredinu.

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu proširenja kapaciteta postojećeg tranzitnog skladišta opasnog i neopasnog otpada i definisanje novih vrsta otpada. Studija je dobila saglasnost Opštinske uprave opštine Sremska Mitrovica u junu 2017. godine. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu proširenja kapaciteta postojećeg tranzitnog skladišta opasnog i neopasnog otpada i definisanje novih vrsta otpada. Studija je dobila saglasnost Opštinske uprave opštine Sremska Mitrovica u junu 2017. godine.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti